Coficient is voortgekomen uit de Bouwhulp Groep, een architecten- en raadgevend ingenieursbureau op het gebied bouwen, wonen en stedelijke herstructurering, opgericht in 1978

Sinds 1987 is organisatieadvies een werkterrein binnen de Bouwhulp Groep, vanaf 1993 ondergebracht in de werkmaatschappij Bouwhulp Management en Techniek

In 2000 werd het een autonoom bedrijf, los van de Bouwhulp Groep. Vanaf 2002 actief onder de naam Coficient BV.

 

Aanvankelijk lag het accent op kwaliteitszorg , later verbreed naar de kwaliteit van de interne bedrijfsorganisatie met de nadruk op procesbeheer

sing en reductie van faalkosten . Vanaf 2000 komt daar ook de relatie van de onderneming met zijn omgeving, klant en keten, bij. Het focus komt zo op innovatie en samenwerking.

Coficient steunt bedrijven bij het vergroten van hun innovatiekracht. Bij vernieuwing van hun beleid en organisatie, bij innovatie van hun processen en systemen en bij het proces van voortdurend verbeteren. De dienstverlening betreft advies op strategisch niveau , coachen in de praktijk en onderzoek naar innovatie.

De bouwnijverheid , van beheerders en ontwikkelaars tot toeleverende industrie, is al die tijd het werkterrein gebleven.

innovatie en samenwerking