Pieter Huijbregts is van januari 2000 directeur/eigenaar van Coficient BV

Hij studeerde in 1977 af aan de TUE, faculteit bouwkunde

In 1978 was hij medeoprichter van de Bouwhulp Groep en vanaf die tijd tot 2000 een van de twee directeuren.

Hij is vanaf 1986 actief in het organisatieadvieswerk .
Hij doet veel onderzoek en publiceerde onder meer in Cobouw , Bouw en Bouwwereld

Hij is lid van de adviesraad van uitgeverij Weka en Fontys Hogeschool MER.

Sinds 2002 is hij inhoudelijk coördinator van het innovatienetwerk BouwBeter

Pieter Huijbregts