Danny Jacobs omschrijft in zijn boek Spel en Discipline uit 1999, strategie als het benutten van de aanwezige vrijheidmarges in het eigen voordeel, met het kompas op de lange termijn en vanuit de eigen identiteit. Hij legt daarbij twee accenten: het hebben van een visie op de toekomst én op de (eigen) mogelijkheden tot vernieuwing (in relatie tot de concurrentie). Die bepalen de ruimte voor nieuwe strategieën.

Strategische innovatie
Meer waarde, geeft meer bestaansrecht. Maar welke waarden moeten dat zijn? Een succesvolle aanbodstrategie voor een doelgroep komt niet zomaar uit de lucht vallen. Eerst is er behoefte aan richtinggevende toekomstbeelden . Daarmee kan niet alleen onderzocht worden welke marktbenaderingen kansrijk zijn, ook de eisen aan de eigen organisatie of aan een partnerschap zijn eraan te ontlenen.
In workshops met sleutelfiguren uit de onderneming of uit een eventuele alliantie , helpt Coficient toekomstbeelden op te bouwen en te vertalen in visie op nieuwe aanbodstrategieën. In de discussie kunnen drie ďpartijenĒ betrokken worden: de klant c.q. doelgroep die zijn huisvestingservaring inbrengt en op mogelijkheden reageert, de toekomstdeskundige die zijn visie op ontwikkelingen in een markt inbrengt en de eigen mensen. De bijeenkomsten worden voorbereid en geleid door Coficient.

Organisatorische innovatie
Nieuwe strategieën vragen om een andere bedrijfsmodel . De bedrijfsvoering moet passen bij de gekozen aanbodstrategie. Zo niet dan krijgt de klant niet geleverd wat is afgesproken en/of er ontstaan faalkosten . Veel nieuwe strategieën worden in de praktijk al toegepast, alleen lang niet altijd zonder problemen. Zo komen bijvoorbeeld veel woningontwikkelaars met projecten met kant- en klaar oplossingen, waarbij de koper nog veel keuzes kan maken. Ze beschikken alleen niet over de erbij passende samenwerkingsvormen en bouwsystemen . Het resultaat is bekend: ontevreden kopers (over de vele fouten, de hoge kosten van het meerwerk en de lange duur van het proces) en ontevreden bedrijven (vanwege de faalkosten). Strategieën, systemen, processen en organisatievormen zijn geen onafhankelijke grootheden maar kennen een onderlinge samenhang. Zo bepalen systemen welke strategieën er mogelijk zijn, maar tegelijkertijd bepaalt een strategie of een systeem in de markt succesvol wordt. De balans tussen elementen van een aanbodstrategie bepaalt het succes.
Coficient analyseert samen met u welk bedrijfsmodel het beste past bij de door u gekozen aanbodstrategie.