Systemen , procesprotocollen en organisatiemodellen zijn her en der in ontwikkeling. Het kiezen uit de verschillende mogelijkheden is een belangrijke stap in de uitwerking van een aanbodstrategie .

Procesvereenvoudiging en het opbouwen van partnerships zijn belangrijke invalshoeken voor het werk van Coficient . Coficient ontwikkelde met uitgeverij Weka een breed in te zetten procesprotocol: de Bouwstandaard . Naast het steeds verder opbouwen van een uitgebreide set van modellen , checklists en werkinstructies zijn er drie pockets om het procesprotocol in te zetten bij vernieuwing van het kwaliteitssysteem , bij risico- en kennismanagement en bij projectpartnering .

Bij het opbouwen van projectpartnering of duurzame allianties , vervult Coficient een coachende rol. We helpen bedrijven beter samen te werken, hun overeenkomst in te vullen middels een projectpact of partneringcontract en dreigende conflicten onderling op te lossen.