Innovatiekracht is het talent van een onderneming om op veranderingen in de samenleving te reageren. Nieuwe en gewaardeerde aanbodstrategieën succesvol organiseren. Leidinggevenden in de sector zijn veelal technische vakmensen en beschikken niet automatisch over die innovatiecompetentie . Hoe ontwikkel je ondernemersgeest , commerciële vaardigheden en organisatiepsychologisch inzicht?

Ondernemerschap , kansen zien en durven breken met een belemmerende paradigma , is de sleutel tot vernieuwing. Remmende opvattingen en gewoontes zijn er op alle niveaus van een bedrijf. De leiding moet ervoor zorgen dat, met trots en inzicht in eigen kunnen, over de schutting heen gekeken wordt. Er moet speelruimte gecreëerd worden voor creativiteit , diversiteit, andersdenkenden en ondernemerschap. Een open omgeving met kansen voor experiment . Zo'n ambiance wordt gestimuleerd door inspirerend leiderschap , en met beoordelings- en beloningssystemen waarin initiatief en durf gewaardeerd worden.

Innoveren , het ontwikkelen, overdragen en verbeteren van aanbodstrategieën, moet als één, samenhangend geheel onderdeel zijn van de dagelijkse routine. V oortdurende evaluatie van ervaringen (in de markt en in de uitvoering) voedt een cyclisch proces, waarin kennis er ervaring zich spiraalsgewijs verdiepen en vernieuwen . Het opzetten van systemen en structuren voor risicomanagement en kennismanagement zijn mogelijkheden om te groeien.

Weer veel fout gaat, valt veel te leren. In de bouw blijkt het moeizaam leergeld te verzilveren. Door de unieke werkwijze per project blijkt het moeilijk in de veelheid van ervaringen structuur te ontdekken. Oorzaken blijken ook elders in de keten (bij andere projectparticipanten) of zelfs buiten de keten (overheid, omwonenden) te liggen. Door standaardisatie en duurzaam samenwerken krijgt het leerproces meer mogelijkheden. Er ontstaan kansen voor e-learning en een eigen opleidingsprogramma . Voorwaarde is wel vast te houden aan het eigen beleid en zich niet voortdurend te laten verstoren door projecten waar de markt mee langs komt.

Het vermogen om te vernieuwen moet groeien. Dat ontwikkelingsproces kent stadia: van weten (bewustwording) en willen (richting/draagvlak) naar kunnen (leren) en doen. Voor het versterken van innovatiecompetenties zijn meerdere ingrediënten beschikbaar, presentaties, cursussen, good practices, artikelen, handleidingen en workshops.

 

Michelangelo, 16 e eeuw, Fragment uit De schepping van Adam Innovatie vraagt om ruimte voor creativiteit
Voortdurend verbeteren