Veranderingen in de huisvestingsvraag bieden nieuwe marktkansen en zijn de motor van innovatie. Die nieuwe vraag vloeit voort uit veranderingen in de samenleving. Denk aan:
de mondialisering die lijdt tot schaalvergroting , meer invloed van de markt en een terugtredende overheid, groei van de kenniseconomie , aandacht voor mens en duurzaamheid , grote migratiestromen en een multiculturele samenleving,
de informatiemaatschappij die zorgt voor goed geïnformeerde, kritischer en mondigere burgers en consumenten.
de groeiende complexiteit door de toename van kennis en technologische mogelijkheden en daarmee samenhangend nieuwe ideeën over management en leiderschap.
Per segment van de huisvestingsmarkt pakken die invloeden anders uit. Er ontstaat behoefte aan:
•† andere oplossingen met meer variatie, met een combinatie van meerdere gebruiksmogelijkheden en met meer service , aanpasbaar in de tijd, duurzaam, veilig en gezond en met een betere prijs-kwaliteitverhouding,
•† andere processen om tot die oplossingen te komen, flexibel en transparant , met deskundige ondersteuning, sneller en die een minder grote betrokkenheid van de klant vraagt, maar ook,
andere organisaties ( partnership ), die volledig betrouwbaar zijn en waaraan taken en risico's kunnen worden overgedragen.
Nieuwe behoeften vragen om nieuwe marktbenaderingen of aanbodstrategieën . Om die te kunnen waarmaken is vernieuwing van zowel beleid, de structuur van organisatie en processen als van verkoop- en productiesystemen nodig.

 

De veranderende vraag
Innovatie is van alle tijden
Chrysler Building in New York, in 1930 het hoogste gebouw ter wereld en droeg met zijn vormgeving belangrijk bij aan het imago van automobielgigant Chrysler