Innovatie draait om het op de markt brengen van nieuwe aanbodstrategieën of om het wezenlijk verbeteren van bestaande.
De bestaande marktbenaderingen focussen op het project (traditioneel, bouwteam , design & build…) en leveren in de uitvoering vaak problemen op, tot ergernis bij de klant en met faalkosten als gevolg. Innovatiegebieden hier zijn:
1. Het beter managen van de klantverwachting . Het blijkt voor een klant moeilijk zich een beeld te vormen van het aanbod en de aanbieder. In de precontractuele fase, moet de klant een overzicht hebben van de mogelijkheden en een inhoudelijke afweging kunnen maken. Na het contract moet zijn koopproces niet langer ondergeschoven zijn in het ontwerpproces.
2. Procesvereenvoudiging door standaardisatie van processen en systemen . De keuze uit producten en bouwmethoden is verduizendvoudigd. Toch wordt voor ieder project een unieke oplossing ontworpen. Dat wordt te complex. Vaker voorkomende combinaties van bouwproducten en technieken moeten worden ontwikkeld tot bouwsystemen . Een standaard procesprotoco l maakt de onderlinge afstemming van output eenvoudiger.
3. Een betere projectsamenwerking . Door partnering werken bedrijven als één team aan een oplossing voor en met de klant. Door de betere afstemming worden middelen efficiënter ingezet; in processen minder dubbelwerk gedaan en risico's beter beheerst. Het proces wordt zo flexibeler, sneller en goedkoper.

Nieuwe aanbodstrategieën focussen op een marktsegment en investeren in aanbod dat minder aan één project gebonden is. Dit vraagt om:

4. Marktfocus en differentiatie . De sector heeft moeite om voeling te krijgen met de markt en met de daar levende vraag. Het kiezen van een doelgroep en a andacht hebben voor wat er in de markt leeft, is nodig. Actief werken aan aanbodstrategieën die daarbij horen is een verantwoorde basis voor differentiatie.
5. Duurzame samenwerking. Strategieën met vergaande resultaatplicht of met kant en klare oplossingen, vereisen een voorbereiding die projectonafhankelijk is. Vanwege de benodigde investeringen en brede kennis, gaat dit al snel het schaalniveau van één bedrijf te boven. Alliantievorming in een netwerk van bedrijven, met behoud van eigen identiteit, is dan geboden.
6. Voortdurend verbeteren . Vernieuwen moet één, samenhangend geheel zijn met de dagelijkse routine. V oortdurende evaluatie van ervaringen (in de markt en in de uitvoering) is onderdeel van een proces, waarin kennis er ervaring zich spiraalsgewijs verdiepen en vernieuwen. Dat vraagt om een breuk met het bestaande bouwparadigma .
   

 

Het bouwproces kent veel faalkosten