Bedrijven in goed functionerende markten worden voortdurend uitgedaagd tot innovatie. Strijd om de gunst van de klant spoort daartoe aan. Innovatie in de bouw gaat minder vanzelf, de schaal en de adaptatiesnelheid zijn beperkt. Er zijn meerdere belemmeringen voor innovatie . In de huisvestingsmarkt is macht van de klant beperkt is door de grondschaarste . Ook de grote invloed van de overheid, als bewaker van veilige, gezonde, duurzame en voor iedereen beschikbare leefplekken en huisvestingsmilieus, bevordert de marktwerking niet. Maar vooral de innovatiekracht van de sector is te laag. Die blijft hangen op de helft tot tweederde van de totale industrie. De cultuur in de bouw ook wel het bouwparadigma genoemd, staan ons in de weg. Enkele belemmerende opvattingen zijn:
Ieder project een unieke opgave . Dit verhindert te investeren in een aanpak die in 70 tot 90 % van de projecten hetzelfde kan zijn.
De op prijs kopende klant en de overheid krijgen makkelijk de schuld. Het is juist de uitdaging hun wensen als de basis van ons ondernemerschap te zien.
Innovatie wordt meer als een technisch en organisatorisch vraagstuk dan als uitdaging vanuit de markt gezien. Het is echter een essentieel onderdeel van de strategie van de onderneming.
Efficiency en kostenreductie bepalen ons denken. Terwijl het creëren van nieuwe waarden voor de klant juist betere ondernemingskansen biedt.
Leidt concurrentie op prijs tot de laagste projectkosten? We benutten dan niet de mogelijkheden tot optimalisatie en tot reductie van coördinatie - en faalkosten die partnership biedt.
Het breken met het bestaande bouwparadigma vraagt om lef én inzicht in de organisatiepsychologie .
 
Kees van Dongen, Interieur met gele deur 1910
Breken met bestaande opvattingen is van alle tijden.