Het innovatievermogen van (groepen) van bedrijven te verhogen, daar draait het om. De innovatieaanpak richt zich op nieuwe of te vernieuwen aanbodstrategieën maar ook op de erbij horende bedrijfsvernieuwing .
Globaal blijken er vijf basis aanbodstrategieën voor te komen:
De traditionele met een afzonderlijke inspanningsplicht naar de klant van gescheiden partijen,
Verbeterd traditioneel met een gezamenlijke inspanningsverplichting voor ontwerp en uitvoering
Resultaatverplichting van enkele schakels in de keten afzonderlijk,
Gebundelde resultaatverplichting door partnerschap,
Kant en klare oplossingen met variatie in keuzes geleverd door netwerken .

Bij iedere aanbodstrategie is het van belang dat de marktbenadering en het organisatiemodel in balans zijn en dat keuzes in dat model voor de organisatievorm, de processtructuur en de systemen goed samenhangen.

 

Organisatiemodel →
Marktbenadering ↓
Organisatievorm Processtructuur (Bouw)systeem

Traditioneel

Functiescheiding , coördinatie door klant Serieel, ieder zijn eigen systeem Gefragmenteerd
Verbeterd Traditioneel Bouwteam , gescheiden verantwoordelijkheden Serieel, ieder zijn eigen systeem maar meer afgestemd Gefragmenteerd maar onderling afgestemd

Resultaatplicht

Bouwteam, één eindverantwoordelijke Parallel, ieder zijn eigen systeem Gefragmenteerd maar onderling afgestemd
Gebundelde resultaatplicht Projectpartnering Parallel, ieder zijn eigen systeem wel geharmoniseerd Met deelsystemen wel onderling afgestemd
Kant en klare oplossing Alliantie of netwerken Standaardproces met veel ICT Standaardsysteem met veel ICT

El Lissitzky, Proun 1923
Het zoeken van een balans, bijvoorbeeld tussen marktbenadering en organisatiemodel