De bouwsector heeft moeite om voeling te krijgen met de markt en met de daar levende huisvestingsvraag . Het kiezen van een doelgroep of een marktsegment en de inzet van marketing gebeurt nog beperkt. Voornamelijk de toeleverende industrie en de laatste jaren ook de grote projectontwikkelaars , hebben er ervaring mee. Het leeuwendeel van de bedrijven in de sector zijn capaciteitsleverancier voor projecten en heeft meer een eigen rol dan een eigen product of dienst. Bij die bedrijven is het beter te spreken van een rol-marktcombinatie dan van een product-marktcombinatie . Capaciteit geeft maar weinig mogelijkheid tot onderscheid en het is daarom zelfs riskant om voor specifieke markten te kiezen. Marketing heeft dan weinig te bieden. Enkelen zijn het pad van eigen aanbod ingeslagen en hebben een specifieke marktsegment geselecteerd. Dan wordt een investering in een projectonafhankelijke aanbodstrategieën ook verantwoord.

Aandacht hebben voor wat er in de markt leeft, per doelgroep weten hoe de vraag eruit ziet. Oplossingen daarbij bedenken en inspelen op hoe de klant (en andere stakeholders die invloed hebben op de besluitvorming) bediend wil worden.

Bij een eigen aanbodstrategie start het verkoopproces eerder. Actief gebruik van marketing helpt de klant met de ontwikkelde aanbodstrategie bekend te maken en te verleiden. Het opzetten van nieuwe distributiekanalen (o.m. websites met e-commerce ), het promoten van een merk met een eigen huisstijl , middels Tv-reclame of websites, biedt nieuwe kansen.


Elementen van de vraag