De bouwkundige en installatietechnische vrijheid is de laatste decennia door veel nieuwe materialen, verbinding - en afdichtingmiddelen en niet te vergeten bouwmaterieel geëxplodeerd. De keuze uit producten en bouwmethoden is meer dan verduizendvoudigd. Vanuit die duizelingwekkende speelruimte, wordt voor ieder project een unieke oplossing ontworpen, toegespitst op de klant en zijn omgeving. Het afstemmen van al die mogelijkheden en van al de partijen die daarbij nodig zijn, vraagt om enorme kennis en vaardigheden. Te veel om te overzien en te coördineren door één mens of één organisatie. Vooral als er planaanpassingen nodig zijn, blijkt er altijd wel ergens een knooppunt of relatie te zitten die verkeerd is gelegd. De oplossingsruimte is te ingewikkeld geworden. De noodzakelijke procesvereenvoudiging wordt mogelijk als vaker voorkomende combinaties van bouwproducten en technieken worden gestandaardiseerd en ontwikkeld tot bouwsystemen . Dan wordt automatisering van ontwerp (CAD), werkvoorbereiding (CAE) en productie (CAM) ook beter mogelijk.

Ook het huisvestingsproces zelf is te complex geworden. In het huidige bouwproces werken per project soms wel meer dan vijftig bedrijven, en steeds weer andere, samen. Voor hun communicatie worden zo'n 150 verschillende typen documenten gebruikt, variërend van tekeningen, planningen en berekeningen tot verslagen, offertes en contracten. Ieder bedrijf heeft hier eigen versies van, die ook nog weer per gebouwtype en bouwtechniek variëren. Per project ontstaat hieruit een unieke kluwen van in - en output die mensen en machines moeten aansturen. Een werkwijze waarbij de organisatie - en coördinatiekosten steeds meer oplopen maar die desondanks feitelijk onbeheersbaar is. Daarom is procesinnovatie een voortdurend aandachtspunt. In de 90-er jaren is er een duidelijke stap voorwaarts gezet door het invoeren van kwaliteitssystemen en betere planningsprogramma's . De laatste vijf jaar zijn daar systemen voor documentmanagement, risicomanagement en kennismanagement bijgekomen. Die geven wel een beter procesmanagement binnen maar niet tussen de bedrijven. Procesprotocollen zijn een nieuwe stap. Ze leveren referentie - of standaardproces om per project gezamenlijk op terug te kunnen vallen. Deze vorm van standaardisatie helpt om de output van ieders proces eenvoudiger onderling af te stemmen.

 

Het bouwspel van Alma Buscher, Bauhaus 1924. Variatie door standaardisatie