Met het complexer worden van het bouwen is het aantal partijen in de projectketen toegenomen. Het bereiken van ieders medewerking wordt daarom moeilijker. Selectie op prijs , blijkt geen stimulans tot samenwerking . Iedere o nduidelijkheid wordt meerwerk om een matig rendement nog wat op te halen. Wantrouwen en gebrek aan onderling respect zijn dan ongewenste neveneffecten.
De coördinatie doet de inkopende partij via hiërarchische lijnen. Bij complexe opgaven kan die partij niet meer alles overzien. Deze zaken zorgen voor suboptimalisatie van de kennis in de huisvestingsketen. Dat levert fricties op, niet alleen bij ontevreden klanten maar ook, door verlies van rendement, tussen bedrijven. Partnering kan daarin verbetering brengen. Het zorgt voor m eer gelijkwaardigheid, voor partnership van bedrijven in de keten. Geselecteerd op hun toegevoegde waarde, werken ze als één team aan een oplossing voor en met de klant . Door meer horizontaal te coördineren worden middelen efficiënter ingezet; in processen minder dubbelwerk gedaan en risico's beter beheerst ( concurrent engineering ) . Formele procedures en de bureaucratie verminderen omdat verantwoordelijkheden minder gescheiden zijn. Het proces wordt daardoor flexibeler, sneller en goedkoper.
De partneringovereenkomst of het projectpact geven vorm aan zo'n virtuele onderneming. De deelnemende bedrijven zijn te zien als afdelingen die samen een project verkopen en leveren. Dit vraagt om een breuk met de strijdcultuur uit het verleden. Vertrouwen en respect zijn de nieuwe kernwaarden. Respect is nodig om elkaar te steunen en vooruit te helpen. Vertrouwen ontstaat door openheid en controleerbaarheid met transparantie in gegevens en verhoudingen. Partijen moeten eenvoudig kunnen nagaan wat voor vlees ze in de kuip hebben en of ze krijgen wat ze mogen verwachten. Voor zo'n cultuurverandering is wel moed nodig. Het vraagt om leiderschap dat zich kwetsbaar durft op te stellen en dat kiest voor integriteit .

 
 

Teambuilding in een ďheisessieĒ, samen met kennispartner DHMC
Anders samenwerken in een virtuele projectonderneming