Aanbodstrategieën , gericht op vergaande resultaatplicht of op kant en klare oplossingen, vereisen projectonafhankelijke voorbereiding. Vanwege de benodigde investeringen en brede kennis, gaat dit al snel het schaalniveau van één bedrijf te boven. Duurzame samenwerking tussen bedrijven, zowel commercieel als operationeel , is dan geboden. Ligt bij projectpartnering de start van de samenwerking bij de klant en zijn project, bij duurzaam partnerschap ligt dat bij een gedeelde visie op de markt. Bij lange termijn partnership groeien bedrijven in een netwerk , met behoudt van eigen identiteit en ieder met zijn specifieke bijdrage, naar een gezamenlijke aanbodstrategie. Zo'n alliantie is een organisatievorm over de grenzen van de eigen onderneming heen. Disciplines als marketing en productontwikkeling worden door het netwerk opgepakt. De organisatieaspecten van zo‘n samenwerking kennen we uit andere industriële sectoren. Minder bekend nog is de organisatiepsychologische kant. Bedrijven hebben de neiging om de aanwezige diversiteit te onderdrukken ten dienste van het eigen belang of ten dienste van een vage en onrealistische consensus. Onderkenning, acceptatie én benutting van relevante verschillen (in doelen, belangen,middelen, cultuur, systemen en ideeën etc) is nodig, juist omdat de ene partij iets heeft wat de anderen missen. Om dat te bereiken is geduld nodig. Het kost vervolgens ook tijd om de complexe sociale en bestuurlijke processen vorm te geven en vertrouwen op te bouwen.
Op allerlei aanbodniveaus is dit type partnerschap mogelijk; zowel bij het herstructureren van wijken, het bouwen van woning- of kantorencomplexen als bij het ontwikkelen van complexe bouwsystemen.

 

“La Dance” van Matisse
Samenwerken is als dansen, speels en hand in hand.